Ncbm Pos Nome Categoria Tempo Total Cbranca7
         
         
33005 Bruno Batista Martins ELITE 0:16:50.49 25
28114 Vinicius Calafati Ribeiro ELITE 0:17:08.00 22
42075 José Paulo Pereira ELITE 0:19:02.66 20
  Evandro José Mathias ELITE 0:32:42.74  
  Douglas da Silva ELITE 1:50:34.48  
           
           
41995 Leonardo Verone Dragone ENDURO 01 0:18:51.43 25
28897 Leandro Perez ENDURO 01 0:20:40.78 22
42069 Altair Tadeu de Oliveira ENDURO 01 0:21:33.05 20
42054 Benedito Mudenuti Junior ENDURO 01 0:22:23.84 18
41997 Samuel Carlos de Oliveira ENDURO 01 0:23:21.55 16
42071 Cleomarcio de Freitas ENDURO 01 0:23:46.83 15
  Leonardo Lopes Pereira ENDURO 01 0:24:14.53  
           
           
  Diego Danieli ENDURO 02 0:20:06.43  
  Mauro Sérgio a Silveira ENDURO 02 0:22:18.30  
42066 Renan Rezende Bruno ENDURO 02 0:48:29.31 25
  Luan Callegari Amaral ENDURO 02 0:59:57.64  
31933 Claudinei Siqueira Mendes ENDURO 02 6:40:00.00 22
           
           
42018 Claudinei Basso ENDURO 03 0:19:27.72 25
27666 Carlos de Sessa ENDURO 03 0:20:03.99 22
41641 Flavio Marinello ENDURO 03 0:21:07.15 20
42425 Lino Ricardo Degan ENDURO 03 0:24:10.20 18
41958 Jaime Ferro ENDURO 03 0:25:36.64 16
  Wilson Garcia ENDURO 03 0:29:51.97  
           
           
42016 Venilson Silva Oliveira ENDURO 04 0:17:58.24 25
43507 Christian Diego Braga ENDURO 04 0:20:35.55 22
42038 Eduardo Ossame ENDURO 04 0:21:54.59 20
  Lucas Amato ENDURO 04 0:25:21.35  
           
           
42068 Homero Jensen ENDURO 05 0:17:54.86 25
40917 Rodrigo Somenzari ENDURO 05 0:18:05.25 22
  Felipe Gomes Alves ENDURO 05 0:18:32.67  
           
           
           
42057 Alexis Placido Camara Jr ENDURO 07 0:20:12.61 25
42049 Sawer Grassi de Oliveira ENDURO 07 0:20:52.79 22
42025 Antonio Anzoli ENDURO 07 0:22:02.25 20
28363 Marcos Soares ENDURO 07 0:27:28.96 18
42061 Marco Aurélio Coelho ENDURO 07 0:41:28.37 16
  Ilson Honorato dos Santos ENDURO 07 2:34:28.85